Sloneczna Osada zaciszne domki w Budzowie


email: biuro@slonecznaosada.eu
tel. +48 509 349 994

Regulamin

Regulamin korzystania z domków w „Słonecznej Osadzie” /Budzów/

 1. Doba pobytowa rozpoczyna się o godzinie 16:00 w dniu przyjazdu, a kończy się o godzinie 11:00 w dniu wyjazdu.
 2. Rezerwacja domku następuje po wpłacie zadatku stanowiącego 30% całej należności. Wpłata zadatku stanowi równocześnie akceptację regulaminu i cennika obiektu.
 3. Obowiązuje kaucja w wysokości 500-1000 zł/domek, która zostanie zwrócona w dniu wyjazdu.
 4. Goście zobowiązani są do dokonania meldunku niezwłocznie po przyjeździe. Należność za pobyt pobierana jest w dniu przyjazdu.
 5. W przypadku odwołania rezerwacji lub skrócenia pobytu opłaty nie podlegają zwrotowi.
 6. Goście uprawnieni są do korzystania z wynajmowanych domków wraz z wyposażeniem / spis wyposażenia znajduje się w widocznym miejscu w każdym z domków /, przynależnych do nich terenów zielonych, części wspólnych oraz parkingu przed domkami, w sposób nie zakłócający spokojnego wypoczynku innych Gości.
 7. Do korzystania z domku uprawnione są wyłącznie osoby zameldowane. Wynajmujący domek nie może przekazywać go innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił opłatę.
 8. Osoby niezameldowane mogą przebywać w domku w godzinach od 7.00 do 22.00.
 9. Przebywanie osób niezameldowanych w domku po godzinie 22.00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Wyjmującego domek na odpłatne dokwaterowanie tych osób wg cennika.
 10. Godzina opuszczenia obiektu powinna być uzgodniona dzień przed wyjazdem tak, aby Osoba odpowiedzialna za odbiór kluczy stawiła się w celu sprawdzenia stanu zdawanego obiektu i odebrania kluczy.
 11. Goście ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych, powstałe z ich winy lub winy osób przebywających w wynajmowanym przez Gości obiekcie w okresie trwania umowy najmu obiektu. W przypadku wystąpienia szkody, niezwłocznie po jej stwierdzeniu, Goście powinni zawiadomić telefonicznie Właścicieli.
 12. Wszelkie problemy techniczne, związane z obiektem, wynikłe w trakcie pobytu powinny być przez Gości jak najszybciej zgłaszane telefonicznie Właścicielowi.
 13. Właściciel nie ponosi odpowiedzialność za mienie wartościowe pozostawione w domku.
 14. Parking przed domkami jest bezpłatny niestrzeżony. Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności za pozostawiony samochód oraz znajdujące się w nim rzeczy.
 15. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe, w obiekcie zabronione jest palenie papierosów oraz otwartego ognia.
 16. Cisza nocna obowiązuje od 22:00 do 7:00.
 17. Nie przyjmujemy Gości ze zwierzętami.

              WAŻNE NUMERY TELEFONÓW

Właściciel :+48 509 349 994

Osoba odpowiedzialna za wydanie i odbiór kluczy:+48 509 349 994

Telefon alarmowy (pogotowie, straż, policja) : 112

  SŁONECZNA OSADA
  email. biuro@slonecznaosada.eu
  34-211 Budzów 394
  Zadzwoń do nas tel. +48 509 349 994